Wetgeving Permanente make-up - Tatoeages


Met de intrede van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings, overeenkomstig artikel 14.1 wordt permanente make-up in dit besluit beschouwd als tatoeage.

Om permanente make-up te mogen uitvoeren moet men aan bepaalde eisen voldoen omtrent hygiëne, sterilisatie, kwaliteit van de pigmenten, etc...

New Creation is in Antwerpen geregistreerd voor permanente make-up/tatoeage volgens de nieuwe wetgeving met dossiernummer 373 bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

WAT HOUDT HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 NOVEMBER 2005 IN?

 1. Hygiëneprocedure:
  • De huidzone of slijmvlieszone waar de tatoeage wordt aangebracht moet proper zijn, zonder wonden. Ze moet gekuist en ontsmet zijn.
  • Er wordt verwezen naar de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake handhygiëne.
  • Het dragen van handschoenen voor eenmalig gebruik is verplicht om de permanente make-up/tatoeage uit te voeren. De handschoenen, het liefst steriel, moeten het merkteken «CE» van medische hulpmiddelen dragen.
  • De verandering van handschoenen moet voorafgegaan worden door de ontsmetting van de handen door het wassen met een antiseptisch product. Het moet gevolgd worden door het gewone wassen van de handen.

 2. Materiaal:
  • Het materiaal dat het huidoppervlak binnendringt of in contact komt met de huid of het weefsel van de klant moet van eenmalig gebruik en steriel zijn. Als de verpakking voor eenmalig gebruik niet op de markt is, dan moet het gesteriliseerd worden.
  • De rechtstreekse houders van het materiaal hierboven bedoeld zijn van eenmalig gebruik of gesteriliseerd.
  • Het materiaal dat niet in contact komt met de huid of het weefsel, noch met het materiaal dat in contact komt met de huid of het weefsel van de klant, moet ten minste eenmaal per dag schoongemaakt worden met een aangepast detergent - ontsmettingsmiddel en na elke bevuiling met een biologisch product.

 3. Sterilisatie van het materiaal:
 4. In het algemeen wordt verwezen naar de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake technieken van sterilisatie.

  Schoonmaken:

  • het schoonmaken gebeurt bij voorkeur door middel van een automatische machine (thermische ontsmetting). Als het schoonmaken manueel verloopt moet dat door middel van een ontsmettende oplossing.

  Sterilisatie van het warmtebestendig materiaal:

  • De sterilisatie gebeurt door autoclaafbehandeling (proces dat vochtige warmte gebruikt - kleine stoomsterilisator met het kenteken CE medische hulpmiddelen en dat beantwoord aan de norm NBN EN 13060 kleine stoomsterilisatoren) in naleving van de aanbevelingen van de fabrikant.
  • De ontsmetting op hoog niveau van warmtegevoelig materiaal : het gebeurt door het weken van het materiaal in een ontsmettend product, volgens de tijd aangegeven door de fabrikant.

 5. Producten gebruikt voor de permanente make-up/tatoeage:
  • De gebruikte inkt voor de permanente makeup/tatoeage moet overeenstemmen met de samenstellingvoorwaarden en steriliteitvoorwaarden bepaald in de Resolutie van de Raad van Europa over tatoeages en permanente maquillage aangenomen door het Comitë van Ministers op 19 juni 2003.

 6. Lokalen en meubilair:
 7. Tatoeages en piercings moeten uitgevoerd worden in verlichte en verluchte plaatsen, met ten minste de volgende verschillende ruimten:

  • een onthaalruimte of wachruimte;
  • een ruimte waar de tatoeages of piercings gebeuren;
  • een ruimte voor het schoonmaken/ontsmetten/steriliseren van het materiaal;
  • indien mogelijk een ruimte voor bewaring van afval en vuil linnen.
  • De tweede, derde en vierde ruimten kunnen, indien nodig, een enkele ruimte zijn waarin scheidingen worden aangebracht door middel van tussenschotten.

  De werkruimte moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De vloer, muren en werktafels zijn niet poreus, effen en reinigbaar.
  • Het meubel waarop de klant zit heeft een reinigbare bekleding, beschermd door een ondergrond van eenmalig gebruik die veranderd wordt tussen twee klanten.
  • Er is ten minste een lavabo, een verdeler van vloeibare zeep, een verdeler van handdoeken voor eenmalig gebruik.
  • De bekleding van de ruimte voor schoonmaken/ontsmetten/sterilisatie moet beantwoorden aan de zelfde eigenschappen als voor de werkruimte.

 8. Onderhoud van de lokalen:
 9. Onderhoud van de onthaalruimte - wachtruimte: ten minste eenmaal per week een simpele schoonmaak.

  Onderhoud van de werkruimte en schoonmaakruimte: dagelijkse schoonmaak. Vlekken moeten onmiddellijk schoongemaakt worden met bleekwater.


 10. Onderhoud van het meubilair:
  • Het meubilair van de werkruimte en de schoonmaakruimte moet ontsmet worden minstens eenmaal per dag of na elke bevuiling.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.
ALBERT
Van Koningswege:
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
DEMOTTE
Indien U nog vragen heeft, kunt u ons online contactformulier gebruiken of ons telefonisch bereiken, wij beantwoorden graag al uw vragen. Indien gewenst, kan u een afspraak maken voor een informatieve gesprek, en overtuig uzelf van onze professionele en hygiënische aanpak.